ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

 

© Махній М.М. НЕВЕРБАЛІКА І КУЛЬТУРА. – К.: Blox.ua, 2009

 

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

Бадентэр Э. Мужская сущность. – М., 1995.

Берн Ш. Гендерная психология: Пер с англ. – СПб., 2001.

Гомілко О. Метафізика тілесності: Концепт тіла у філософському дискурсі. – К., 2001.

Грошев И.В. Гендерная невербальная коммуникация в рекламе // Соци­ологические исследования. – 1999. – № 4.

Данильченко Т. Стереотипи зовнішності : яким має бути людське тіло? // Соціальна психологія. – 2005. – № 6.

Жаров Л.В. Бисексуальная революция. – Ростов-на-Дону, 2003.

Зикратый Ю. О приставках к «- сексуальности» // Один з нас: Журнал чоловічої естетики. – 2003. – № 5.

Кон И.С. Мальчик и его тело // www.pseudology.org/Kon/Articles/MalchikTelo.htm

Крейдлин Г.Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации. – М., 2005.

Махній М.М., Русанов Ю.А. Етніка: Науково-пізнавальні нариси. – К., 2004.

Махній М.М. Гендерно-культурні стереотипи тілесного іміджу // Безпека життєдіяльності жінок і чоловіків: гендерний аспект: Матеріали обласної науково-практичної конференції. – Чернігів: ЧДПУ, 2007.

Махній М.М. Трансформація традиційних еталонів ґендерної невербальної поведінки // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 59. Серія: психологічні науки. – Чернігів, 2008.

Молодежь России вдвое активнее, чем на Западе //www.orthomed.ru/news.php?id=10688

Никитин В.Н. Психология телесного сознания. – М., 1998.

 

 

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА: 1 комментарий

  1. Хотел узнать где можно заказать эту книгу?

Обсуждение закрыто.